Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan lyhyesti selitettynä sitä, että www-sivut suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne käyttäytyvät mahdollisimman optimaalisesti hakukoneiden – erityisesti Googlen – suhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sivuston indeksoinnille Googlen tietokantaan ei ole esteitä, sivun metatiedot ovat oikein määriteltyjä ja Google osaa tulkita sivun sisältöä hakutuloksia varten oikein.

Hakukoneoptimointi eli englanniksi Search Engine Optimisation ( SEO ) on aivan oma taiteenlajinsa tai tieteenhaaransa ja sitä voi opiskella mm. erilaisilla kursseilla Suomessakin. Kurssit voivat kestää useamman päivän, mikä kertoo osaltaan siitä, kuinka laaja ja monitahoinen aihe on kyseessä. Yksinkin opiskelemalla pääsee jo hyvin jyvälle hakukoneoptimoinnista ja myös useimmat web-sivujen julkaisutyökalut tukevat optimointia mm. niin, että ne pyytävät sivujen tekijää täyttämään tarvittavat meta-tiedot, kuten sivun otsikon, kuvauksen ja hakusanaluettelon. Lisää tietoa hakukoneoptimoinnista on luonnollisesti saatavana internetistä ja alan kirjallisuudesta.

Joku voisi sanoa, että SEO:ssa on kysymys siitä, että saa selvitettyä Googlen ”metkut” ja ”salaisuudet”, ja jos on taitava, voi jopa hieman ”huijata” hakukoneita ja saada oman sivunsa listauksessa korkeammalle. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys. Jos haluaa oman sivunsa ns. jonon ohi, silloin kannattaa tutustua maksullisiin mainosohjelmiin kuten Google AdWordsiin. Hakukoneoptimoinnilla pyritään sen sijaan siihen, että käyttäjien hakusanat ja -fraasit vastaisivat mahdollisimman hyvin hakutuloksia, eli toisin sanoen hakutulosten laatu olisi mahdollisimman hyvä. Tämä on viime kädessä kaikkien etu.