Java-ohjelmointi

Olet varmaan joskus kuullut puhuttavan Javasta tai Java-ohjelmoinnista, vaikka et itse olisikaan tietotekniikan asiantuntija. Java on yksi käytetyimpiä teknologioita ja on itse asiassa vaikea olla törmäämättä siihen jossakin muodossa, etenkin jos käyttää paljon internetiä ja pelaa esim. Java-pelejä.

Javan on kehittänyt Sun Microsystems ja se esiteltiin ensi kerran vuonna 1995. Kyseessä on paljon muutakin, kuin pelkkä ohjelmointikieli: ohjelmistoalusta, ajonaikainen suoritusympäristö eli ns. virtuaalikone sekä erittäin laaja luokkakirjasto. Java-ohjelmointikieli tukee ns. olio-ohjelmointia, jossa ohjelmien toiminta nähdään erilaisten olioiden yhteistoimintana. Java muistuttaakin jossain määrin C++ -kieltä, joka on toinen tyypillinen olio-kieli, mutta Java on kuitenkin helppolukuisempaa ja myös helpompaa koodata. Toisaalta Java on myös toiminut esikuvana monille muille kielille, kuten esimerkiksi web-maailmassa suositulle PHP:lle.

Perinteisesti ohjelmointikieliä on ollut kahdenlaisia: tulkattavia ja käännettäviä. Tyypillinen tulkattava kieli on Perl ja tyypillinen konekielelle käännettävä kieli puolestaan C. Java ei ole oikeastaan kumpaakaan, vaan asettuu jonnekin näiden väliin, sillä Java-kieliset ohjelmat tarvitsevat oman ajonaikaisen ympäristön, jota kutsutaan virtuaalikoneeksi (Java Virtual Environment). Oman virtuaaliympäristön hyvä puoli on se, että Java on täysin käyttöjärjestelmä- ja laiteriippumaton. Huono puoli on taas se, että virtuaalikoneen käyttäminen vie laitteen resursseja, eikä Java-ohjelmat näin ollen toimi aivan niin nopeasti ja tehokkaasti kuin käännetyt ohjelmat.

Java on kuitenkin tullut jäädäkseen, mistä kertoo varmasti sekin, että Java-alusta on muodossa tai toisessa käytössä noin 3,8 miljardissa laitteessa, aina perinteisistä tietokoneista matkapuhelimiin ja älykelloihin. Koska laitteiden suorituskapasiteetti on jatkuvasti kasvanut, ei virtuaalikoneen alkuaikojen muisti- ym. ongelmat ole enää olleet esteenä Javan käyttämiselle.